Global Solution Group – informacje o Spółce
/ Global Solution Group – information about The Group
Global Pharma Products - brand skierowany do Firm
Farmaceutycznych i Medycznych
/ Global Pharma Products – brand addressed to Pharmaceutical
and Medical Corporations
Global Promotion Gifts - brand skierowany do Firm Budowlanych,
Finansowych oraz Sektora FMCG
/ Global Promotion Gifts - brand addressed to Construction,
Financial Companies and FMCG Sector
Global Incentive Tours - brand skierowany do Działów Szkoleń, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Działów Motywacyjnych
/ Global Incentive Tours - brand addressed to Training, Human Resource Management and Motivation Departments
Profesjonaliści dla Profesjonalistów.
/ Professionals for Professionals.
Kreatywne rozwiązania w dużej dawce.
/ Creative solutions in the high dose.
Dużo korzyści małym kosztem.
/ Lots of benefits at low cost.